В даному підрозділі викладені готові дипломні роботи з предметів: економіка підприємства, фінансовий аналіз, право, фінанси, економіка, податки, психологія, педагогіка, планування, менеджмент, маркетинг, облік, аудит, контроль, страхування, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність. Всі роботи виконані за вимогами вищих навчальних закладів України: ЖДТУ, КНЕУ, МАУП, Європейський університет, Міжнародний університет фінансів, Національний університет державної податкової служби України, Харківський національний економічний університет, Київський інститут бізнесу та технологій, Полтавський інститут економіки і права, Буковинська державна фінансова академія, Інститут екології економіки і права, Донбаський державний технічний університет, Національна академія управління, Київський національний університет імені Т. Шевченка та інші.

В роботах присутній аналіз, дослідження, приведена звітність підприємства, використовувалась сучасна література, журнали та нормативна база.

Куплену дипломну роботу можна використовувати, як готову роботу, та, як зразок для написання своєї роботи, а також як джерело того чи іншого підрозділу.