401.  Сложности передачи фольклорных имён собственных на английский и французкий языки на материале русских народных

 402.  Функціональна семантика та особливості перекладу українських часток на англійську мову (на матеріалі повісті О. Бердника «Подорож в антисвіт»)

 403.  Експлетивні вирази в англійській мові та їх класифікація

 404.  Способи перекладу оказіоналізмів (на матеріалі циклу романів Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер»)

 405.  Порівняльний аналіз фразеологізмів які містять назви частин тіла (на прикладі української англійської та французької мов)

 406.  Структурно-семантичні особливості медичних термінів і способи їх перекладу (на матеріалі серіалу “Доктор Хаус”)

 407.  Стилістичні прийоми в романі Марка Твена «Старі часи на Міссісіпі»

 408.  Особливості вираження політичної коректності в англійській мові

 409.  Засоби висловлювання спонукання в англійській мові (на матеріалі художніх текстів)

 410.  Функціональні особливості медичних термінів в художній та науково-популярній літературі (на основі твору А. Хейлі «Остаточний діагноз» та науково-публіцистичних статей).

 411.  Аналіз особливостей перекладу художнього тексту (на матеріалі романа Р. Роллана «Colas Bregnon»)

 412.  Складнощі перекладу поетичного тексту на прикладі “Гаудеамус” та оди Горація “До Мельпомени"

 413.  Перекладацькі трансформації в площині англо-українського художнього дискурсу (на матеріалі п’єси О. Вайлда «Конче треба бути Ернестом»)

 414.  Засоби збереження національного колориту в англомовних перекладах творів українського фольклору

 415.  Ономастика твору Дж.Р.Р.Толкієна “Сильмариліон”: функціональний, структурний та етимологічний аспекти

 416.  Категорія оцінки в романі Дж. Селінджера "Над прірвою в житі"

 417.  Стилістичні та лексичні засоби авторського стилю А. Конан Дойля в романі «Загублений світ» та їх відтворення при перекладі

 418.  Каламбур – як стилістичний засіб у діахронному та синхронному аспектах

 419.  Cтруктурно-семантичні особливості фразеологічних синонімів і антонімів зі значенням «зовнішність людини» (на основі англійської та німецької мов)

 420.  Особливості відтворення авторського стилю Ред’ярда Кіплінга при перекладі збірки казок «Як і чому?» з англійської мови українською

 421.  Особливості перекладу сучасного сленгу англійської мови на основі художнього фільму «Зелена миля»

 422.  Морская лексика и ее характеристики в романе Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ»

 423.  Переклад реалій англомовної прози (на основі твору «Сніданок у Тіфані» Т. Капоте)

 424.  Стилістичні засоби та особливості їх перекладу у французькій поетичній мові

 425.  Засоби створення комічного ефекту (на матеріалі роману К. Джерома «Троє у човні, як не рахувати собаки»)

 426.  Комплексные особенности исторических фразеологизмов американського происхождения

 427.  Відображення гендерних стереотипів в англомовному гуморі (на матеріалі анекдотів про жінок)

 428.  Переклад поетичних творів та його особливості (на основі аналізу перекладів сонетів Вільяма Шекспіра)

 429.  Проблеми перекладу ситкому (на матеріалі телесеріалу «Друзі»)

 430.  Одомашнення в перекладі (на матеріалі мультсеріалу «Сімпсони»)

 431.  Фразеологізми як складова авторського стилю (на матеріалі роману Т.Пратчетта "Моторошний жнець")

 432.  Особливості відтворення авторського стилю при перекладі з російської мови англійською (на матеріалі повісті «Собаче серце» М.Булгакова)

 433.  Функционально-семантические особенности односоставных предложений (на материале романа Уильяма Сарояна «Человеческая комедия»)

 434.  Социально-культурный фон и его отображение в романе Майна Рида «Квартеронка»

 435.  Стилістичні особливості детективного роману Дж. Чейза «Нема орхідей для міс Блендіш» та відтворення їх при перекладі

 436.  Відтворення авторського стилю та способи його передачі при перекладі з англійської мови російською на матеріалі твору У.С. Моема «Луна і грош»

 437.  Дослідження воєнно-економічної безпеки в Україні

 438.  Дослідження надійності комплексів оброблення важкої пошти

 439.  Реклама у процесі створення цінності торгової марки

 440.  Підвищення конкурентоспроможності економіки України