441.  Заняттями оздоровчими єдиноборствами

 442.  Навчання дітей на уроках батіку

 443.  Дослідження ефективності виконання плану з праці в діяльності готельного комплесу

 444.  Управління компанями у сфері міжнародного туризму

 445.  Управління туристично-рекреаційної інфраструктурою на прикладі м. Трускавець

 446.  Дослідження розвитку сільськогосподарського машинобудівного комплексу

 447.  Організація міжнародних транспортних перевезень ДП «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

 448.  Дослідження сучасного стану українсько-російських відносин

 449.  Аналіз нерозповсюдження ядерної зброї та ставлення до нього України

 450.  Дослідження регулювання питань кордону між Україною та Росією

 451.  Аналіз причинта передумов російсько-грузинського конфлікту в аспекті міжнародних відносин

 452.  Дослідження сучасного стану китайсько-українських відносин

 453.  Оподаткування підприємств малого бізнесу

 454.  Загальні основи оподаткування фізичних осіб в Україні

 455.  Оцінка ефективності справляння податку на доходи фізичних осіб

 456.  Адміністрування мита в Україні

 457.  Дослідження прямого оподаткування прибутку підприємств

 458.  Дослідження оподаткування ПДФО

 459.  Особливості використання політичної реклами в Україні

 460.  Особливості окремих груп суб’єктів права інтелектуальної власності

 461.  Аналіз розвитку права міжнародних договорів

 462.  Участі прокуратури україни у міжнародномі співробітництві

 463.  Здійснення судових процедур при вирішенні господарських спорів

 464.  Майнові права як об'єкти в цивільно-правовому обороті

 465.  Принцип змагальності сторін в кримінальному процесі

 466.  Система призначення покарання за чинним кримінальним кодексом України

 467.  Змагальність сторін в кримінальному судочинстві

 468.  Управління зовнішньою торгівлею на підприємстві

 469.  Формування експортного потенціалу регіону в Україні

 470.  Забезпечення стратегічного менеджменту високих технологій у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності національних економік

 471.  Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 472.  Суперечності у відносинах між країнами і групами країн в умовах глобалізації

 473.  Особливості господарської діяльності суб’єкта промислового виробництва в умовах ЗЕД

 474.  Формування та розвиток валютної системи ЄС

 475.  Співробітництво україни з ЄС

 476.  Організація діяльності торгово-посередницьких фірм на закордонних ринках

 477.  Організація міжнародних транспортних перевезень

 478.  Юридична відповідальність за порушення прав споживачів в Україні

 479.  Правове положення сторін у суді

 480.  Відшкодування матеріальної та моральної шкоди