481.  Розробка плану з праці на підприємстві

 482.  Аналіз та контроль ефективності проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

 483.  Управління кадровим потенціалом підприємства

 484.  Управління персоналом підприємства

 485.  Аналіз функціонування ринку праці України

 486.  Процес розвитку персоналу підприємства

 487.  Стратегії підготовки та перепідготовки персоналу в системі підприємства

 488.  Аналіз кадрового потенціалу

 489.  Вдосконалення структури персоналу організації

 490.  Система материального стимулирования работников структурных подразделений предприятия

 491.  Система розвитку та удосконалення професійного навчання персоналу

 492.  Система мотивації персоналу

 493.  Особливості матеріального стимулювання персоналу на торговельному підприємстві

 494.  Діагностика конкурентоспроможності підприємства

 495.  Управління стратегічним потенціалом підприємства

 496.  Аналіз конкурентоспроможності підприємства

 497.  Аналіз методики економічної діагностики стану підприємства

 498.  Аналіз стратегічного управління підприємством

 499.  Оцінка стратегічного управління підприємством

 500.  Аналіз інвестиційного забезпечення стратегічних цілей автомобілебудівних ТНК

 501.  Розробка конкурентної стратегії українського підприємства на закордонних ринках

 502.  Аналіз управління конкурентоспроможністю

 503.  Аналіз стратегії розвитку імпортної операцій на ринку телекомунікаційного обладнання

 504.  Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства

 505.  Оцінка збільшення виробництва молока і підвищення його економічної ефективності

 506.  Оцінка конкурентних переваг та рівня конкурентоздатності підприємства

 507.  Аналіз pизиків діяльноcті тоpговельних підпpиємcтв

 508.  Оцінка ефективності реалізації альтернативних проектів

 509.  Планування цінової діяльності в АТП

 510.  Аналіз стратегій антикризоваого управління організацією

 511.  Оцінка ефективності діяльності підприємства

 512.  Аналіз створення розважального закладу

 513.  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 514.  ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

 515.  АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 516.  Аналіз конкурентоспроможності підприємства

 517.  АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

 518.  ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ В ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАКОРДОННІЙ ПРАКТИЦІ

 519.  Аналіз комерційної діяльності підприємства

 520.  Розробка бізнес-планування на підприємстві