561.  Аналіз діяльності українських емітентів на глобальному фондовому ринку

 562.  Аналіз системи управління витратами на підприємстві

 563.  Аналіз організації фінансового менеджменту

 564.  Оцінка формування глобальної фінансової архітектури

 565.  Посилення ролі місцевих бюджетів в забезпеченні діяльності органів місцевого самоврядування

 566.  Аналіз основних механізмів протидії економічним злочинам у банківській сфері в умовах глобалізації

 567.  Організація та функціонування єдиної біржової фондової системи в Україні

 568.  Формування та розподіл прибутку підприємства

 569.  Аналіз прибутковості підприємства

 570.  Система управління операційними витратами підприємства

 571.  Підвищення ефективності управління розміщенням і використанням фінансових ресурсів підприємства

 572.  Аналіз прибутковості підприємства

 573.  Облік виробництва і реалізації продукції

 574.  Управління обсягами виробництва та збуту продукції

 575.  Управління витратами підприємства

 576.  Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок оптимізації витрат

 577.  Вдосконалення системи фінансового забезпечення соціального захисту населення

 578.  Методи обліку витрат на підприємстві

 579.  Оптимізація структури капіталу підприємства та перспективи підвищення його ефективності

 580.  Управління дебіторською заборгованістю підприємства

 581.  Управління витратами на підприємстві

 582.  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

 583.  Облік, аналіз і контроль розрахунків з покупцями та замовниками в системі управління оборотними активами

 584.  Анализ рынка и позиционирование объекта оценки

 585.  Аналіз розвитку малого бізнесу на зарубіжних ринках лакофарбової продукції

 586.  Удосконалення політики управління дебіторською заборгованістю підприємстві

 587.  Оцінка рентабельності підприємства

 588.  Особливості оцінки вартості акцій українських компаній

 589.  Оцінка рентабельності підприємства

 590.  Первинне розміщення корпоративних прав та роль контролінгу у здійсненні ІРО

 591.  Порядок застосування директ-костингу

 592.  Дослідження воєнно-економічної безпеки в Україні

 593.  Дослідження надійності комплексів оброблення важкої пошти

 594.  Реклама у процесі створення цінності торгової марки

 595.  Підвищення конкурентоспроможності економіки України

 596.  Заняттями оздоровчими єдиноборствами

 597.  Навчання дітей на уроках батіку

 598.  Дослідження ефективності виконання плану з праці в діяльності готельного комплексу

 599.  Управління компанями у сфері міжнародного туризму

 600.  Управління туристично-рекреаційної інфраструктурою на прикладі м. Трускавець