601.  Особливості обліку і аналізу розрахунків з оплати праці

 602.  Аудит товарів на підприємстві оптової торгівлі

 603.  Організація обліку та аудиту основних засобів

 604.  Облік і аналіз доходів підприємства

 605.  Організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності кредитних операцій банку

 606.  Особливості обліку та аналізу розрахунків з покупцями і замовниками

 607.  Облік і аудит розрахунків з учасниками

 608.  Облік і аудит фінансових результатів

 609.  Сучасний стан обліку наявності та використання основних засобів та основні напрями їх удосконалення

 610.  Особливості обліку витрат та доходів майбутніх періодів

 611.  Організація обліку фінансових результатів на підприємстві

 612.  Аналіз ефективності готової продукції та фінансових результатів від її реалізації

 613.  Організація та облік проведення інвентаризації майна

 614.  Організація та методика бухгалтерського обліку і аудиту грошових коштів торгівельного підприємства

 615.  Облік, аналіз та аудит наявності, руху та ефективності використання основних засобів

 616.  Вдосконалення обліку і контролю наявності та руху основних засобів

 617.  Організація та методологія обліку і аудиту основних засобів

 618.  Гармонізація бухгалтерського обліку і податкової звітності в Україні

 619.  Облік, аудиту та аналіз витрат

 620.  Методика та організація обліку та звітності у страхових компаніях

 621.  Облік і аудит інструментів власного капіталу

 622.  Облік та аудит розрахунків з оплати праці: нормативно-правове регулювання та діюча практика

 623.  Особливості обліку, аналізу та аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємствах України

 624.  Побудова обліку, контролю і аналізу цінних паперів власної емісії

 625.  Облік, контроль та аналіз безготівкових розрахунків за продукцію та послуги в системі управління підприємством

 626.  Аналіз ефективності використання основних засобів на підприемстві

 627.  Особливості обліку,аналізу та аудиту витрат на оплату праці

 628.  Організація і методика проведення аналізу та аудиту товарів

 629.  Особливості обліку імпортних операцій та основні напрямки його вдосконалення

 630.  Основи організації обліку аналізу та контролю основних засобів в умовах використання інформаційних технологій

 631.  Основи обліку та аудиту розрахунків з обов’язковим державним соціальним страхуванням

 632.  Удосконалення організації обліку, аудиту собівартості продукції рослинництва

 633.  Організація оцінки активів і зобов’язань

 634.  Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу

 635.  Отчет о прибылях и убытках в структуре финансовой отчетности организации

 636.  Побудова обліку, контролю та аналізу власного капіталу в системі управлінні підприємством

 637.  Організація обліку і аудиту основних засобів та нематеріальних активів

 638.  Методичні основи обліку, аналізу і аудиту готової продукції

 639.  Побудова обліку, контролю та аналізу власного капіталу в системі управлінні підприємством

 640.  Організація та діюча методика аудиту оподаткування