641.  Основи побудови обліку, контролю і аналізу цінних паперів власної емісії

 642.  Облік розрахунків з покупцями та замовниками підприємства в системі управління оборотними активами

 643.  Основи побудови обліку, контролю і аналізу витрат діяльності в системі управління підприємством

 644.  Основи обліку, аудиту та аналізу загальновиробничих витрат підприємства

 645.  Організація обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві

 646.  Основа обліку, аналізу та аудиту наявності, руху та ефективності використання основних засобів

 647.  Облік виробництва і реалізації продукції

 648.  Основи обліку, аналізу та аудиту наявності, руху та ефективності використання основних засобів

 649.  Основи організації обліку аналізу та контролю основних засобів в умовах використання інформаційних технологій

 650.  Методи обліку витрат на підприємстві

 651.  Методика та організація бухгалтерського обліку розрахунків підприємства за податками та платежами

 652.  Основи організації обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками на підприємстві

 653.  Шляхи вдосконалення методики виправлення помилок та відображення змін у фінансовій звітності підприємства

 654.  Органзація обліку і аудиту розрахунків підпрємства за претензіями

 655.  Розвиток системи обліку, аудиту та аналізу витрат на забезпечення потреб персоналу

 656.  Методика і організація обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість

 657.  Основи обліку, аналізу та аудиту основних засобів

 658.  Організація обліку і аудиту витрат на забезпечення потреб персоналу

 659.  Організація і методика обліку та внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці

 660.  Організація обліку, аудиту та аналізу витрат підприємства торгівлі

 661.  Методика та організація аудиту та аналізу витрат підприємства торгівлі

 662.  Організація обліку і аудиту доходів і витрат

 663.  Методика та організація бухгалтерського обліку розрахунків підприємства за податками та платежами

 664.  Оцінка досвіду хеджування валютних ризиків в провідних країнах світу та в україні в сучасних умовах

 665.  Аналіз управління кредитним портфелем банку

 666.  Аналіз фінансового стану банку та шляхи його покращення

 667.  Методика оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника

 668.  Аналіз банківського регулювання і нагляду В Україні

 669.  Аналіз ефективності іпотечного кредитування

 670.  Аналіз реалізації грошово-кредитної політики центрального банку в країні

 671.  Аналітична оцінка механізму функціонування банку

 672.  Аналіз фінансового стану банку та шляхи його покращення

 673.  Діагностика юридичних осіб-позичальників банку

 674.  Побудова рейтингової системи оцінювання банку

 675.  Аналіз розвитку банківських інновацій на фінансовому ринку

 676.  Формування ринку банківських послуг в україні та шляхи їх удосконалення

 677.  Аналіз вкладних операцій для населення банків України

 678.  Аналіз місткості і розвитку ринку банківських послуг в Україні

 679.  Механізм управління ліквідністю банку

 680.  Особливості операцій комерційних банків з цінними паперами в Україні