681.  Аналіз та оцінка активно-пасивних операцій банку

 682.  Аналіз впровадження банківських інновацій в практику банківської системи України

 683.  Механізм управління ліквідністю банку

 684.  Механізм управління залученням ресурсів з депозитних джерел

 685.  Аналіз стану та перспектив співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями

 686.  Вдосконалення валютних операцій комерційних банків

 687.  Механізм протидії тіньовій економіці в сфері банківської діяльності

 688.  Удосконалення діагностики юридичних осіб-позичальників банку

 689.  Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

 690.  Аналіз прийняття інноваційних рішення у системі менеджменту АНТК ім. Антонова

 691.  Аналіз управління інвестиційними ризиками на підприємстві

 692.  Аналіз проведення адміністративної реформи виконавчої влади в Україні

 693.  Вибори як форма безпосередньої демократії в Україні

 694.  Міжнародне співробітництво як напрям діяльності прокуратури України

 695.  Аналіз сучасного стану цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті медичної помилки

 696.  Специфіка юридичної відповідальності за порушення прав споживачів

 697.  Система управлінської звітності і покращення її аналітичності

 698.  Аналіз управління стратегічним потенціалом підприємства

 699.  Дослідження стану автоматизації управління

 700.  Аналіз ефективності логістичного управління діяльністю підприємства

 701.  Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 702.  Діагностика управління матеріальних ресурсів на основі логістичного підходу

 703.  Аналіз ефективності логістичного управління

 704.  Правове регулювання обов'язкового аудиту

 705.  Аналітична оцінка системи управління продуктовим портфелем на підприємстві ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №11

 706.  Облік, зовнішній аудит та аналіз витрат торговельного підприємства

 707.  Управління продуктивністі праці у СТОВ «Імені Бодана Хмельницького» та розробка механізму їх реалізації

 708.  Облік і аудит в управлінні грошовими коштами в національній валюті (на прикладі ЗАТ «Іскож-2000»)

 709.  Бізнес-планування у системі управління страховою компанією «ІНГО Україна»

 710.  Бухгалтерський облік і аналіз виплат працівникам, передбачених колективним договором на підприємстві ТОВ «Укр-Агро РТ»

 711.  Просування іноземних туристичних продуктів туристичною агенцією Світ подорожей на вітчизняному ринку послуг

 712.  Управління конкурентоспроможністю експортної продукції ТОВ Інтерпайп Ніко Тьюб

 713.  Методика і організація обліку й аналізу грошових коштів та їх потоків на поточних рахунках в банку в іноземній валюті на прикладі ТОВ «Зброяр»

 714.  Зведений облік витрат виробництва,калькулювання та аналіз собівартості продукції ДП "Антрацит ВП "Шахта Партизанська"

 715.  Кадрове забезпечення інноваційної діяльності підприємства ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

 716.  Методика та організація та контроль грошових коштів в касі підприємства на прикладі ТОВ «Італіка-Трейдінг»

 717.  Розроблення політики управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства

 718.  Управління доходами підприємства за матеріалами ТОВ «Ареко»

 719.  Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства ТОВ «НОРТРАН»

 720.  Управління інвестиційною діяльністю підприємства ТОВ „Уні-Пак”