81.  Становлення ринку страхових послуг України

 82.  Управління активними операціями комерційного банку на прикладі ЗАТ Сбербанк Росии

 83.  Управління ліквідністю підприємства на прикладі ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат”

 84.  Управління маркетинговою політикою розподілу в умовах ТзОВ Літа Холдинг

 85.  Управління фінансово-господарською діяльністю на прикладі АТЗТ Україна

 86.  Формування та роль прибутку в умовах трансформаційної економіки на прикладі ТОВ “ЛАН ІНЖИНІРИНГ”

 87.  Офшорний фінансовий бізнес в глобальній економіці

 88.  Співвідношення повної та обмеженої матеріальної відпові-дальності за законодавством України про працю

 89.  Особливості обліку, аудиту та аналізу основних засобів та нематеріальних активів в банківській установі.

 90.  Особливості обліку виробничих запасів СТОВ «Зоря»

 91.  Розвиток нетрадиційних банківських послуг в Україні

 92.  Проблеми становлення та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні

 93.  Державне регулювання страхової діяльності в Україні

 94.  Становлення та розвиток інвестиційного ринку в Україні

 95.  Цінні папери і їх використання в сучасній економіці

 96.  Державне регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України

 97.  Інноваційна діяльність в Україні

 98.  Державне регулювання банківської діяльності в Україні

 99.  Банківське конкурентне середовище в економіці України

 100.  Інституційні чинники формування аграрного ринку України

 101.  Фінансове планування на підприємствах будівельної сфери та його розвиток в Україні (на прикладі АТ „КПМК-2”)

 102.  Облік, аналіз і аудит основної діяльності підприємства на прикладі ТОВ Італіка-Трейдінг

 103.  Розробка кадрової стратегії ВЧ А-2038

 104.  Аудит фінансово-господарської діяльності малих підприємств на прикладі ТОВ «Центр»

 105.  Вдосконалення управління персоналом на підприємстві – суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності» на матеріалах ВАТ «Галактон»

 106.  Застосування елементів стратегічного маркетингу на підприємстві на прикладі ЖФ ЗАТ „Золотий каравай”

 107.  Облік, аналіз і аудит витрат на ремонт і модернізацію основних засобів на прикладі ВАТ Київський завод експериментальних конструкцiй

 108.  Облік короткострокових позик банку (на прикладі ВАТ „Житомирський комбінат силікатних виробів”)

 109.  Оптимізація залучення оборотних коштів для діяльності з використанням кредитних механізмів на прикладі ТОВ “ДАНА ЛТД”

 110.  Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ЗАТ Київський мясокомбінат

 111.  Оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення на прикладі КСРБП ЗеленбудОцінка фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення на прикладі КСРБП Зеленбуд

 112.  Управління грошовими потоками підприємства на прикладі ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА»

 113.  Управління конкурентоспроможністю на прикладі підприємства з іноземними інвестиціями на прикладі ЗАТ «Житомирські ласощі»

 114.  Управління процесом маркетингових досліджень на підприємстві ПМП Светкор

 115.  Фінансові ресурси на підприємстві - склад, умови формування та ефективність використання на прикладі Попільнянського районного сільського комунального господарства

 116.  Шляхи фінансової санації (на матеріалах ВАТ “Льонотекс”)

 117.  Управління персоналом на прикладі ТОВ «Житомирський картонний комбінат»

 118.  Мотивація персоналу в ТОВ„Альфа-Нова”

 119.  Організація депозитної політики в банку (на прикладі ЗАТ «Сбербанк Росії»)»

 120.  Бухгалтерський облік та контроль операцій з безготівковими розрахунками