121.  Управління фінансовою діяльністю підприємства на прикладі АСТ «Вексель»

 122.  Амортизаційна політика підприємства та шляхи її вдосконалення

 123.  Організація діяльності ОБСЄ в міжнародних відносинах

 124.  Бухгалтерський облік і аналіз зобов’язань за розрахунками з заробітної плати (на прикладі ЖОЦСВ)

 125.  Бухгалтерський облік, аналіз та аудит доходу від реалізації робіт та послуг підприємства

 126.  Бухгалтерський облік та аналіз операцій з нарахування амортизації необоротних активів

 127.  Внутрішній контроль процесу виробництва на прикладі СП Іскор

 128.  Джерела формування і напрями використання грошових коштів на підприємстві

 129.  Сучасні консолідаційні стратегії у міжнародному бізнесі

 130.  Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства

 131.  Рівність прав та можливостей і заборона дискримінації у сфері праці як принцип трудового права

 132.  Бухгалтерський облік та аналіз операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметів

 133.  Методика обліку, аналізу і аудиту витрат від звичайної діяльності підприємства

 134.  Розиток європейського ринку авіаперевезень

 135.  Управління активами підприємства на прикладі ТОВ "ВО АГРО-ПРОМ-СЕРВІС"

 136.  Управління розвитком підприємства ДП Сіменс Україна

 137.  Банкрутство підприємства та санація як шлях подолання банкрутства на прикладі ВАТ «Пайпер Україна»

 138.  Бюджетне фінансування закладів ветеринарної медицини на прикладі Овруцької райдержлікарні ветеринарної медицини

 139.  Держава як учасник фінансового ринку

 140.  Формування культури поведінки дітей середньої групи у процесі взаємодії ДНЗ

 141.  Економічний механізм управління персоналом підприємства ТОВ «Житомирський картонний комбінат»

 142.  Облігації як інструмент формування фондового ринку

 143.  Позиціонування підприємства на ринку будівельних послуг на прикладі ТОВ "Вектор"

 144.  Фінанси домогосподарств та їх розвиток в умовах ринкових відносин

 145.  Специфіка вчинення злочинів передбачених ХІІІ розділом Особливої частини ККУ

 146.  Управління фінансами на підприємстві ЗАТ “Житомирський м’ясокомбінат”

 147.  Обліково-аналітичне забезпечення операцій з довгостроковими та поточними фінансовими інвестиціями

 148.  Амортизаційна політика та напрямки її покращення на підприємстві ВАТ „Електровимірювач”

 149.  Правове становище посадових осіб органів акціонерного товариства (ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ)

 150.  Правова характеристика цивільного законодавства як регулятора комерційних відносин

 151.  Правова характеристика асоціації як суб’єкта госп. діяльності та регулювання корпоративних прав

 152.  ПДВ та його роль у формуванні доходів бюджету

 153.  Радіомовлення у системі формування національного інформаційного простору України

 154.  Дослідження конкурентів підприємства на ринку нерухомості

 155.  Інформаційно-психологічні чинники, що впливають на професійний вибір старшокласників

 156.  Адмiнiстрування акцизів на сучасному етапі розвитку

 157.  Шляхи удосконалення соціально-психологічними процесами в системі менеджменту підприємства

 158.  Участь адвоката в цивільному процесі: правові підстави, порядок, форми

 159.  Управління формуванням прибутку підприємства на прикладі ДП “Молочний завод” ТОВ Молочна фабрика "Рейнфорд"

 160.  Правове регулювання міжнародних туристичних відносин