161.  Дочірнє підприємство як учасник господарських правовідносин

 162.  Суб’єкти права комунальної власності

 163.  Проблема соотношения автора и героя на материале романа С. Моэма «Тогда и теперь»

 164.  Удосконалення управління технологією гостинності на прикладі готелю «Турист»

 165.  Стратегії виходу української компанії на зарубіжний ринок на прикладі ТОВ «Фармасофт»

 166.  Роль місцевих бюджетів в економічному розвитку регіонів на прикладі Житомирської Ради

 167.  Правове регулювання акцизного збору в Україні

 168.  Потреба підприємства у капіталі та джерела їх покриття

 169.  Особливості формування національних туристичних послуг в міжнародному бізнес-середовищі

 170.  Кредитування інвестиційної діяльності підприємства ЗАТ «Оветри»

 171.  Економічна безпека промислового підприємства як один із основних засобів надійності роботи в сучасних умовах господарювання

 172.  Шляхи удосконалення підвищення прибутковості діяльності підприємства в умовах ринку

 173.  Економічна оцінка інноваційного проекту

 174.  Удосконалення системи управління персоналу підприємства

 175.  Аналіз макро- та мікросередовища підприємства

 176.  Управління персоналом на прикладі ТОВ «Житомирський картонний комбінат»

 177.  Мотивація персоналу в ТОВ„Альфа-Нова”

 178.  Організація депозитної політики в банку (на прикладі ЗАТ «Сбербанк Росії»)

 179.  Бухгалтерський облік та контроль операцій з безготівковими розрахунками

 180.  Актуальні проблеми міжнародного морського права

 181.  Податкове планування на підприємстві на прикладі ВАТ “Житомирський завод силікатних виробів”

 182.  Роль международных финансово-кредитных организаций на развитие экономики Украины

 183.  Управління фінансовим станом підприємства ЗАТ Птахокомбінат «Дніпровський»

 184.  Зустрічний позов в цивільному процесі

 185.  Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства ЗАТ «Рожищенський птахокомбінат»

 186.  Фінансово-господарський аналіз діяльності підприємства ТВЗК«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР

 187.  Економічне обґрунтування механізму управління персоналом: проблеми та перспективи

 188.  Облік, контроль та аналіз витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

 189.  Облік, аналіз та контроль власного капіталу в системі управління підприємством

 190.  Аналіз і аудит в системі управління відносинами з постачальниками і підрядниками

 191.  Облік та аналіз основних засобів на прикладі ТОВ «Мед-Сервіс»

 192.  Організація обліку та аналізу операційних витрат (на прикладі ПП «Інструмент-Комплект)

 193.  Фіскальні аспекти регулювання підприємництва в Україні

 194.  Оцінка фінансового стану підприємства і заходи щодо його поліпшення (на прикладі ПП «Кортехбуд»)

 195.  Підвищення ефективності діяльності туристичного підриємства ПП «Тур для Вас»

 196.  Податковий борг: причини виникнення та мінімізація ризику

 197.  Стратегії розвитку туристичної фірми «Астурія»

 198.  Реалізація мотивуючої функції менеджменту в організаціях сфери послуг на прикладі ТОВ «ДІОНІС-ТУР»

 199.  Реалізація мотивуючої функції менеджменту в організаціях сфери послуг на прикладі ТОВ «ДІОНІС-ТУР»

 200.  Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю корпоративного підприємства»