361.  Розробка методів автоматизованої оцінки надійності схем електричних мереж

 362.  Дослідження можливостей дистанційної взаємодії викладачів і студентів в реальному часі за допомогою сучасних Iнтернет-технологій

 363.  Розробка експертної системи

 364.  Розробка модуля контролю вхідних даних реєстру виборців

 365.  Розробка комп’ютерної системи моделювання і контролю мережевих сервісів

 366.  Розробка комп’ютерної системи обліку обчислювальної техніки

 367.  Розробка розподіленої криптосистеми та її впровадження в Miranda IM

 368.  Розробка автоматизованого комплексу розрахунку центра електричних навантажень при проектуванні та експлуатації систем електропостачання

 369.  Розробка тренажера оперативних перемикань в аварійних режимах електричних мереж

 370.  Розробка програмного комплексу діловодства патентного повіреного

 371.  Розробка WAP-інтерфейсу до MMC Sage

 372.  Розробка системи розрахунку теплового режиму приміщення

 373.  Розробка універсальної системи реалізації звітів в проектах додатків доступу до даних

 374.  Розробка системи генерації програмних модулів на основі мови блок-схем

 375.  Проектування програмного комплексу віддаленого доступу до розподіленої бази даних

 376.  Розробка об’єктно-орієнтованої моделі системи керування базою даних

 377.  Розробка універсального програмного комплексу віддаленого доступу для підтримки тематичного моніторингу

 378.  Автоматизація протоколювання торгів для системи METATRADER

 379.  Розробка демонстраційної системи з розділу «джерела живлення» курсу «комп’ютерна електроніка»

 380.  Розробка програми розрахунку імпульсного трансформатора

 381.  Розробка програмного комлексу для розрахунку параметрів тристорних перетворювачів

 382.  Розробка CRM-системи на основі Інтернет-технологій (на прикладі мережі магазинів «Версаль»

 383.  Розробка корпоративного порталу на основі методології CMS WordPress

 384.  Автоматизація системи моніторингу бізнес-процесів автотранспортного підприємства

 385.  Розробка моделі захищеного інтерактивного сервера віддалених транзакцій

 386.  Розробка web-орієнтованого програмного комплексу тренувального типу з векторної алгебри

 387.  Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд

 388.  Розробка мобільної версії інтерпретатора Scheme

 389.  Розробка системи тестування рівня навчальних досягнень студентів з лінійної алгебри

 390.  Автоматизація роботи підприємства за допомогою макросів

 391.  Розробка системи аналізу флуктуацій часових рядів

 392.  Розробка навчального середовища з комп’ютерного моделювання

 393.  Розробка російської версії середовища програмування DrRacket

 394.  Розробка модулів для системи дистанційного навчання Moodle

 395.  Програмна оптимізація роботи бездротових точок доступу (на прикладі SOC Realtek8186)

 396.  Розробка розподіленої інформаційної системи з використання GRID-технології

 397.  Розробка комплексу засобів захисту інформації при передачі у безпровідній комп'ютерній мережі

 398.  Розробка методів міжплатформної міграції баз даних

 399.  Розробка універсального програмного комплексу віддаленого доступу для підтримки тематичного моніторингу

 400.  Структурно-семантичнi особливостi фразеологiзмiв спортивного походження у сучаснiй англiйськiй мовi